JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA A SCHVÁLENÍ ROZPOČTU

Od vánočních svátků a oslav nového roku, kdy jsme svou aktivitu na FB omezili, již uplynul dostatek času a my se tudíž vracíme s příspěvkem. Na posledním jednání zastupitelstva, které bylo vysíláno online, byl projednáván asi nejdůležitější bod, a to schválení rozpočtu. Rozpočet byl schválen velice rychle, zvláště když se k rozpočtu jako první vyjádřil Mgr. Zdeněk Rendl, MBA (BSDN). Jelikož není součástí koalice, tedy alespoň ne veřejně, očekávala se od něj zřejmě k rozpočtu kritika. On naopak všechny pochválil, přestože v investicích je v rozpočtu téměř nula, a sám prohlásil, že rozpočet jejich klub podpoří. Za co? To asi ví jen pár zasvěcených. Takže diskuse k rozpočtu vlastně postrádala smysl, protože síla koalice a spřízněné BSDN by jinou variantu, než i takovýto rozpočet schválit, nepřipustila.
K jednání ZM se ještě vrátíme v dalším příspěvku.

 Nezavislí v Bílině - HNHRM

JAK BUDE VYPADAT NOVÉ SLOŽENÍ VEDENÍ MĚSTA?

Po rozhodnutí soudu, jak již bylo zmíněno, se rozbíhají nová koaliční vyjednávání. Jediné co vnímáme jako 100% je účast hnutí ANO 2011 v novém vedení, ostatní jsou otevřené a asi i možné varianty. Koalice může být ANO + BSDN+ ?. ? může být ODS , TOP09 nebo SVOBODNÍ . Ale nabízí se i varianta bez BSDN. No, nějaká jednání už proběhla a bylo by úsměvné, kdyby ti, co pro volební výsledek udělali tolik, a to ne jen pro sebe, zůstali mimo hru. Uvidíme, jaké vazby díky volbám vznikly. My určitě vidíme lepší a horší variantu, ale v této hysterii od některých subjektů nechceme jednání, kromě poukázání na možné varianty, nijak svými názory ovlivňovat. Zároveň ale nemůžeme nezmínit, že znehodnocení toho, co vnímáme jako úspěch minulého období, by bylo nešťastné. A to se týká dostupné a oproti minulosti značně rozšířené zdravotní péče v našem městě, utlumení vlivu Člověka v tísni a naopak znovu obnovení odboru školství, až po efektivní využití finančních prostředků, kterých má město v současnosti asi rekordní množství a které by měly být investovány do zlepšování běžného života občanů. I z těchto důvodů doufáme, že koalici vytvoří ti, co opravdu mohou městu něco dát. Složení koalice budeme znát zhruba za týden. Pro nás ovšem práce v opozici zůstává také prací pro občany. Opozice v samotném systému je velice důležitá, pokud je konstruktivní.

Nezavislí v Bílině - HNHRM

VE ZKVALITŇOVÁNÍ SLUŽEB HNSP POKRAČUJEME...

Nová zařízení na polikliniku v podobě nového zubního rentgenu a nového ultrazvuku se sonem je už na dohled. Obě zařízení, která se nakupují z větší části z prostředků, které jsme pomohli pro město získat, určitě občané města uvítají. Zařízení by měla mít lepší diagnostiku a pro pacienty lepší komfort. Dříve jsme byli zvyklí, že na HNsP je alespoň nějaké zařízení, v dnešní době se poliklinika vybavuje zařízením, které je technologicky nejmodernější. V jednání máme k těmto zařízením další posílení v podobě příchodu nových lékařů. Jednáme o příchodu nového zubaře a lékařky, která by obsluhovala nový ultrazvuk. Pokud půjde vše podle plánu, myslíme si, že se nám podaří přivést ještě jednoho lékaře s takovou odborností, která je pouze v Ústí nad Labem. Z bílinské polikliniky se nám opravdu podařilo udělat dobrou adresu mezi lékaři. Horší by bylo, kdyby se do vedení města vrátil Mgr. Zdeněk Rendl, MBA, a to způsobem, který mu je blízký, což je nákup hlasů u sociálně slabých - takto jednání tohoto subjektu určil soud. Myslíme si, že poliklinika by se obratem ocitla bez lékařů, které jsme přivedli a i bez zařízení, která se nám podařilo zajistit. Pan Mgr. Rendl totiž vždy spíše upřednostňoval velké stavební úpravy, jejichž oprávněnost ve vztahu k ceně se dodnes prověřuje, tak dále spíš polikliniku pronajmout, nejlépe po částech. Takto postupoval v minulosti a takto by chtěl i pokračovat v případě jeho úspěchu. No a jestli na to najde partnera v podobě ANO 2011, se kterým již plánuje společné vedení města, tak to opravdu bude velký krok zpět.

Nezávislí v Bílině HNHRM

O NÁMĚSTÍ..

13.09.2018 Jsme rádi, že zvítězil zdravý rozum. I přes obstrukce některých zastupitelů byl dodatek č. 1 k rekonstrukci náměstí schválen. Veškeré vícenáklady jsou nutné k řádnému dokončení díla a souvisejí s archeologickým nálezem. Veškeré připomínky byly objektivně a věcně vysvětleny technickým dozorem či advokátní kanceláří, čímž se potvrdila oprávněnost víceprací. Sice zástupci Hnutí ANO, tohle je Bílina tvrdí neadekvátnost vícenákladů, ale již jejich nepříslušnost neumí vysvětlit. Možná by jim příště pomohlo, kdyby se zúčastnili pracovních jednání, kde tyto položky byly objasněny a potvrzeny ze strany technického dozoru. Těší nás, že zastupitelé rozhodli ve prospěch zájmu města. Rozestavěné a oplocené náměstí s omezeným provozem veřejným zájmem být určitě nemůže.

 Nezavislí v Bílině - HNHRM

MÍSTNÍ ŠETŘENÍ A KONTROLY

K našemu poslednímu příspěvku byly napsány některé komentáře ve stylu, jako by se jednalo o ojedinělou akci nebo spíše aktivitu před volbami. Samozřejmě, všechny subjekty budou občanům chtít ukázat svou práci a aktivitu a ani my nebudeme výjimkou. Nicméně místní šetření a kontroly v rámci projektu Bílina – bezpečné město probíhají dlouhodobě a myslíme si, že v dosti častých intervalech. Takže v tomto se nedá mluvit z naší strany o žádném populismu. Spíše naopak jsme o některých šetřeních a kontrolách veřejnost neinformovali, aby témata z naší strany nebyla příliš jednostranná. Projekt Bílina – bezpečné město je projektem, jemuž finální podobu dala opoziční TOP09, která v tomto projektu hraje opravdu aktivní roli. Pak jsou subjekty, které píší, přinášejí „smysluplné“ návrhy, ale opět pouze u stolu v očekávání, že problém se tím vyřeší. Nechceme být neskromní – někdo o práci pouze píše a tlachá, ale my opravdu „makáme“. Seznam šetření a kontrol přikládáme zde.

 Nezavislí v Bílině - HNHRM